ViaDia Keski-Uusimaa ry

ViaDia Keski-Uusimaa ry

nina_abraham2

Yhdistys tekee työtä ihmisten kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantamiseksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluiden (Vaikuttamo ja Ohjaamo) ja Nuorisopalveluiden, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) sosiaalisen kuntoutuksen, TE-toimiston, alueen eri oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Toiminnankeskus ViaDia-tori Järvenpää tukee nuorten aikuistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa tarjoamalla valmennusta kuntouttavan työtoiminnan – ja työkokeilupaikkojen kautta.  Nuorten lisäksi tarjoamme myös vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille rinnallakulkevaa elämänhallintaa  sekä työllisyys- ja opiskelumahdollisuuksia parantavaa ohjausta (Kohti työelämää – hanke 2014-2017, ELY). STEA:n Paikka auki – avustusohjelma on mahdollistanut nuorten työllistämisen yhdistykseen vuosina 2015, 2016, 2018 ja 2019.

Toiminnankeskus ViaDia-torilla haluamme panostaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemisen leviämiseen, jotta sosiaalinen ja henkinen yksinäisyys Järvenpäässä voisi vähentyä. Näkymme on levittää lähimmäisistä välittämisen kulttuuria.

tuettu_veikkauksen_tuotoilla_tunnus_sininen_rgb


Yhdessä katettu 2020-2022

esr_logot

Järvenpääläinen Yhdessä katettu -yhteistyöverkosto edistää ihmisten hyvinvointia sosiaalisella innovaatiolla, mahdollistamalla yhteisöllistä toimintaa ja sosiaalista osallisuutta lahjoitettuja elintarvikkeita hyödyntäen.

Verkoston toiminnan kehittämiseen, juurruttamiseen ja laajentumiseen on myönnetty Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitus vuosille 2020-2022. ViaDia Keski-Uusimaa ry:n hallinnoima hanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Sen tavoitteena on 1) lisätä työttömien osallisuuden ja työelämään etenemisen mahdollisuuksia Yhdessä katettu -verkoston toiminnassa, 2) vahvistaa eri toimijoiden aktiiviseen verkostoyhteistyöhön perustuvaa paikallista toimintaa ja 3) juurruttaa Yhdessä katettu -toimintamalli kiinteäksi osaksi Keski-Uudellamaalla tehtävää laaja-alaista työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta lisäävää työtä.

Hanke rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen toimintalinja on 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Sen erityistavoite on 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hanke alkoi 1.5.2020. Vipuvoimaa EU:lta!